Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

La Leipsig Jewels/De Zilveren Akelei
Kantoor adres:
Ouddorp 1
5954 BD Beesel
Nederland
KvK: 12060286
tel +31 (0)6 - 20613767
(telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Definities
1.1 La Leipsig Jewels is een online winkel in handgemaakte sieraden, welke via www.laleipsigjewels.com, bezocht kan worden. La Leipsig Jewels beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden.
1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van La Leipsig Jewels, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

2. Toepasselijkheid
2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

3. Overeenkomst.
3.1 Als er door de koper opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen: La Leipsig Jewels) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
3.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij/zij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Zowel La Leipsig Jewels als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

4. Aanbod.
4.1 La Leipsig Jewels zal de aangeboden goederen zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en omschrijven als de redelijkheid vereist.
4.2 Alle afbeeldingen en foto’s gelden echter slechts bij benadering. Kleuren en uitvoering kunnen iets afwijken van het getoonde, omdat het handwerk betreft. Dit is geen reden voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Prijzen.
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. BTW bedragen worden niet apart vermeld. Verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2 La Leipsig Jewels kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Betalingen.
6.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling. Artikelen worden deze periode voor de klant gereserveerd.
Indien er binnen 7 dagen niet aan de betaling is voldaan, neemt La Leipsig Jewels contact op met de koper met verzoek aan te geven of de betaling onderweg is of dat er afgezien wordt van de bestelling. Indien er niet binnen 3 dagen wordt gereageerd op de herinnering wordt het bestelde teruggeplaatst in de winkel.
6.2 Betaling is mogelijk door middel van:
- Vooruitbetaling middels een overboeking per bank of giro naar bankrekeningnummer NL98 RABO 0118961128 ten name van La Leipsig Jewels te Beesel. Bij betaling buiten Nederland is het vereist dat je hierbij de BIC- en IBAN-code behorende bij ons rekeningnummer vermeldt.
BIC:  RABONL2U  IBAN: NL98 RABO 0118961128

La Leipsig Jewels is een online winkel, dit betekent dat u alleen online een bestelling kunt plaatsen. Wij beschikken niet over een fysieke winkel of faciliteit om sieraden te passen of om onze producten te etaleren.

6.3 Betalingstermijn. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door La Leipsig Jewels te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Bij geen bericht of betaling zal La Leipsig Jewels de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.
6.4 De klant geeft La Leipsig Jewels toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
6.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van La Leipsig Jewels.

7. Leveringen
7.1 La Leipsig Jewels streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de koper aangegeven verzendadres. Hiertoe is La Leipsig Jewels echter niet verplicht.
7.2 La Leipsig Jewels geeft bij alle producten op de website een indicatie van de levertijd aan. Deze kan varieren van 2-5 dagen (artikelen op voorraad), tot 6 weken (maatwerkartikelen). Voor maatwerk sieraden wordt de leveringstermijn middels email aan de koper bevestigd.
7.3 La Leipsig Jewels is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijden van de levertijden.
7.4 La Leipsig Jewels doet haar uiterste best om de informatie van de webshop up to date te houden. Indien onverhoopt de levering hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. La Leipsig Jewels zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen binnen 10 dagen.

8. Verzending.
8.1 De standaard verzendkosten voor pakketpost zijn €6,75 voor pakketten tot 2 kg. La Leipsig Jewels verzendt alle bestellingen aangetekend, de kosten hiervan zijn voor La Leipsig Jewels. In overleg met de koper kan er voor gekozen worden om verzekerd te verzenden. De kosten hiervan zijn voor de koper.
8.2 Alle bestellingen worden na ontvangst van de betaling aangeboden voor verzending bij PostNL
8.3 La Leipsig Jewels garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.
8.4 La Leipsig Jewels kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of schade veroorzaakt tijdens de verzending door PostNL. Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt conform de voorwaarden van PostNL en aangetekend verzonden.

9. Retourneren of ruilen van artikelen.
9.1 La Leipsig Jewels doet er alles aan om de koper via onze website juist te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De koper is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. De eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Tenzij La Leipsig Jewels in gebreke is gebleven.
9.2 Artikelen die voor retour teruggenomen kunnen worden, mits:
- deze artikelen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In de aanmelding van de retourzending dient vermeld te worden: uw naam, het ordernummer, welke artikelen u wenst te retourneren, of het artikel geruild wordt voor een ander artikel. Indien uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 3 werkdagen een bericht met bevestiging met hierin het adres voor retourzending -de artikelen nog in originele staat zijn en ongedragen
9.3 La Leipsig Jewels accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij de aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
9.4 De retourzending zal na aanmelding én na ontvangst van de retourzending per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal binnen 10 werkdagen gecrediteerd worden door La Leipsig Jewels.
9.5 De koper dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende worden te gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. Het verzendrisico is voor de koper.

10. Herroepen
10.1 koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. La Leipsig Jewels crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.
10.2 Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met La Leipsig Jewels. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging.
10.3 Uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping plaats.
10.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen met korting, maatwerkartikelen en oorbellen (vanuit hygienisch oogpunt).

11. Overmacht.
11.1 La Leipsig Jewels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertagingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van La Leipsig Jewels alsmede hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12. Eventuele schade.
12.1 La Leipsig Jewels is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door haar producten.
12.2 La Leipsig Jewels stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.
12.3 Indien er een verkleuring optreedt in het materiaal, heeft dit te maken met de pH-waarde van de huid. Hier stelt La Leipsig Jewels zich niet aansprakelijk voor.

13. Garantie.
13.1 La Leipsig Jewels staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 De koper is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde artikel verkeerd, ondeugdelijk, of incompleet is, dan dient de koper deze gebreken onmiddellijk te melden aan La Leipsig Jewels. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan La Leipsig Jewels per e-mail worden gemeld.
13.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft La Leipsig Jewels de keuze om de desbetreffende producten a) te repareren op kosten van La Leipsig Jewels, b) tegen retournering te vervangen door een ander overeenkomstig product, c) de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten te restitueren. Welke optie wordt toegepast is ter beoordeling van La Leipsig Jewels.
13.4 Indien, ondanks het gebruik van kwalitatieve materialen, zorgvuldige vervaardiging en controle op stevigheid en duurzaamheid, een artikel binnen 30 dagen na factuurdatum gebreken vertoont, is de koper in de gelegenheid het artikel te retourneren ter reparatie. Voor retourzending i.v.m. reparatie gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 9.3. Binnen de garantietermijn zijn kosten voor reparatie en verzending voor rekening van La Leipsig Jewels.
14.5 De garantiebepaling zoals hierboven beschreven is niet van toepassing indien er sprake is van:
Verkleuring van zilveren onderdelen
Normale slijtage
Beschadigingen door gebrek aan eigen verantwoordelijkheid van de koper.

15. Privacy
15.1 Indien de koper een bestelling plaatst bij La Leipsig Jewels, dan worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van La Leipsig Jewels. La Leipsig Jewels houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
15.2 La Leipsig Jewels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de koper om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

16. Copyright
16.1 Tekst en beeldmaterialen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van La Leipsig Jewels niet worden gekopieerd, gepubliceerd of anderszins gebruikt worden.
16.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door La Leipsig Jewels geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17. Klachten
17.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 14 dagen per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen ma-vr, muv zon- en feestdagen tussen 10.00 en 16.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vermeld svp het bestelnummer.
17.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft La Leipsig Jewels de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. (met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild zoals oorbellen en stekers). La Leipsig Jewels behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van La Leipsig Jewels gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
18.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
18.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
 - zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 - zullen La Leipsig Jewels en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.


M:  +31 6 20613767

linkedin La Leipsig on facebook Instagram

Alle beelden, ontwerpen en concepten zijn eigendom van Helga van Leipsig van La Leipsig Jewels.
De inhoud van deze site mag niet worden gekopieerd zonder geschreven toestemming.